Lars Forsman

Lars Forsman  1938 - 2023


Tänd ett ljus

Under 15 år förestod Lars en internationell Esperantolinje på Karlskoga folkhögskola, som blev ett centrum för kurser, seminarier och kongresser. Sammanlagt deltog elever från ett 40-tal länder - från nybörjare till internationell examen. Många av eleverna arbetar idag med lärarskap och internationell verksamhet världen över.


Tack Lars för allt du var och din visdom om livet här och bortom det!


För information och intresse av Lars böcker, kontakta Monica 0730985217